Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

O NÁS

Jsme soukromou mateřskou školou, která je od 1.9. 2015 akreditovaná v rámci MŠMT ČR a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/

Jsme Mateřská škola pro současné děti. Naší společnou snahou je tvořit s prožitkem, proto se náš Školní vzdělávací program nazývá „SPOLEČNĚ S PROŽITKEM“.

Co u nás můžete prožít?

Vzdělávání, které se zakládá na principech dobrovolnosti, individuálního přístupu, přiměřenosti, smysluplnosti a připraveného prostředí.

Podporujeme celkový pohybový rozvoj dítěte v duchu nejlepších tradic YMCA, kde tělesný rozvoj je jedním ze tří stran trojúhelníku.

K naplnění cílů a principů je potřeba stále se vzdělávající a otevřený TÝM pracovníků mateřské školy a vzájemná spolupráce s rodinou.

 

Filozofie školy se zakládá na principech YMCA , Kampalské principy 1973:

  • Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
  • V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
  • Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti. o pracovat pro rozvoj celého člověka.
  • Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.

                                                                                                
S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV, podle kterého naše škola vypracovala Školní vzdělávací program Cesta za poznáním

Tyto zásady v České republice pomáhaly a pomáhají rozvíjet elity našeho národa. Jednalo o našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho dcery Alice, nebo také otce našeho polistopadového prezidenta Václava Havla www.ymca.cz/info-o-ymca/historie/. YMCA principy spočívají v posilování a rozvíjení těla, ducha a mysli, jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku. Plně si uvědomujeme, že prožitky dětí od narození do období adolescence tvoří základy pro jejich budoucí život, sílu a charakter osobnosti.