Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

Anglicko - česká školka YMCA

Jsme soukromou mateřskou školou, která je od 1.9. 2015 akreditovaná v rámci MŠMT ČR a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/

V naší mateřské škole si vzájemně nasloucháme, usměrňujeme se a podporujeme.

Naší společnou snahou je tvořit s prožitkem, proto se náš Školní vzdělávací program nazývá „SPOLEČNĚ S PROŽITKEM“.

Co u nás můžete prožít?

Kvalitní vzdělávání, které se zakládá na principech dobrovolnosti, individuálního přístupu, přiměřenosti, smysluplnosti a připraveného prostředí.

Podporujeme celkový pohybový rozvoj dítěte v duchu nejlepších tradic YMCA, kde tělesný rozvoj je jedním ze tří stran trojúhelníku.

K naplnění cílů a principů je potřeba stále se vzdělávající a otevřený TÝM pracovníků mateřské školy a vzájemná spolupráce s rodinou.

rozvrhlekcims202021odt