Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy YMCA na další školní rok 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů!

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období 

                                                       od 2. května 2020 do 16. května 2020.

 • Termín zveřejnění výsledku zápisu je 05. 2020 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí, která po zaslaní potřebných dokumentů získá zákonný zástupce od ředitelky školy
 • Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 06. 2020

 

Podání žádosti: Rodič si vytiskne následující formuláře k přijetí na stránkách školy: https://www.anglickaskolka-ymca.cz/dokumenty-k-prijeti/

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Zaslat do datové schránky školy: w2mmchk
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. Poštou na adresu školy
 4. Osobní podání: Po předchozí domluvě s ředitelkou školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Zákonný zástupce doloží výše uvedenými způsoby:

 • Kopii rodného listu dítěte
 • Vyplněné formuláře k přijetí stažené ze stránek školy: https://www.anglickaskolka-ymca.cz/dokumenty-k-prijeti/
 • Kopii občanského průkazu zákonných zástupců
 • Kopii očkovacího průkazu (v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované)
 • Prohlášení k očkovacímu průkazu (viz. vzor ke stažení na stránkách MŠ)

 

 

Dne 1.5.2020                                                                                            Bc. Melína Garvizu

                                                                                                                     (ředitelka MŠ)