Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

PRŮBĚH DNE

7:15 – 9:00

 • příchod do školky a komunikace s rodiči
 • volné hry v centrech aktivit
 • individuální činnosti
 • individuální logopedická intervence

9:00 – 9:30

 • komunikační kroužek
 • hudebně-pohybové hry
 • zdravotní cvičení

9:30 – 9:45

 • hygiena
 • svačinka

9:45 – 11:30

 • pobyt venku nebo v tělocvičně

11:30 – 12:00

 • hygiena
 • oběd

12:00 – 12:30

 • hygiena
 • příprava na odpolední klid

12:30 – 14:30

 • odpočinek na lehátkách a prohlížení knih
 • příprava pro předškoláky

14:30 – 15:00

 • hygiena
 • svačina

15:00 – 17:00

 • volné hry
 • kroužky


Provoz Mateřské školy probíhá ve všední dny od pondělí do pátku vyjma Státem uznaných svátků a dnů stanovených ředitelkou školy.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách, ale také uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se.

Průběh dne je přizpůsobován ročnímu období, aktuálnímu dění ve třídě s ohledem na konkrétní potřeby dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, mají možnost pracovat svým tempem.

Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností v denním programu.