Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

PRŮBĚH DNE

  

8:00 – 9:00

Příchod do školky, komunikace s rodiči,

volné hry v centrech aktivit,

individuální činnosti

individuální logopedická intervence

9:00 – 9:30

Komunikační kroužek, hudebně-pohybové hry, zdravotní cvičení

9:30 – 9:45

Hygiena, svačinka

9:45 – 11:30

Pobyt venku / v tělocvičně/ Středa: sauna

11:30 – 12:00

Hygiena, Oběd

12:00 – 12:30

Hygiena – čištění zoubků,

příprava na odpolední klid

12:30 – 14:30

Odpočinek na lehátkách / prohlížení knih

Příprava pro předškoláky: ÚT, ČT 13:30 – 14:00

14:30 – 15:00

Hygiena, svačina

15:00 – 17:00

Volné hry/nadstandartní aktivity

Pondělí – plavání (od 30.9.) 15:00 – 16:00

Od října 2019:


Čtvrtek – tělocvična s Věrkou 15:00 – 16:00

Pátek (1x 14 dní) – keramika 15:00 – 16:00

  

   

   

    

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

Provoz Mateřské školy probíhá ve všední dny od pondělí do pátku vyjma Státem uznaných svátků a dnů stanovených ředitelkou školy.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách, ale také uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se.

Průběh dne je přizpůsobován ročnímu období, aktuálnímu dění ve třídě s ohledem na konkrétní potřeby dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, mají možnost pracovat svým tempem.

Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností v denním programu.