Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

PROJEKTY EU

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v Anglicko-české školce YMCA

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001623

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.

inkluze_thumbnail


Název projektu: Šablony pro mateřskou školu YMCA

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011793

 1901270944-deskhorizontal-15909_pdf_1600x900ms

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy ve formě Chůva - personální podpora MŠ.