Jsme mateřská škola pro současné děti...
Navštivte nás také na FACEBOOKU >>

NAŠE CÍLE

Naše vize:

„I když jsme v centru Prahy, můžeme být součástí přírody.“

Naším společným cílem je, aby každé dítě mohlo být radostné, vědomé svých hodnot a hodnot druhých, které je schopno začlenit se do současného světa s vědomím dopadů svých činů.

 

Cíle: (východiska z hodnot YMCA)

  • rodinná atmosféra
  • vzájemné respektování (principy R + R)
  • pohyb je základem přirozenosti

Dílčí cíle:

  • začleňování dětí s OMJ
  • spolupráce s Mezi námi – mezigenerační setkávání
  • spolupráce s RC YMCA

Metody:

  • individuální přístup
  • prožitkové učení
  • děti jsou tvůrci, učitel je průvodce